ABDO 2019 Defensie

Implementatie Defensieopdrachten ABDO, NIST, CMMC, ISO27001

ABDO staat voor Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten.

ABDO 2019 - Hofsecure / Hofman Security

Wij zijn gespecialiseerd in Defensie regelgeving. ABDO 2019 is de Nederlandse defensie regelgeving voor de Industrie sector. Het is geen certificeringsproces maar een accrediteringsproces. Bureau Industrie Veiligheid geeft de accreditatie af. U moet eerst voldoen aan de beveiligingseisen. Wij helpen organisaties bij het voldoen aan deze eisen.

ABDO bevat specifieke maatregelen om de belangen van de Defensie te beschermen en om u als als defensiepartner te beschermen tegen digitale dreigingen.

Wij regelen de implementatie van ABDO 2019. Daarnaast begeleiden wij het accrediteringsproces richting de defensie. Wij hanteren een pragmatische aanpak om ABDO te integreren in de bestaande processen van uw organisatie. Wij doen het werk voor u, zodat u zich op uw eigen werk kan richten.

ABDO bestaat uit vier domeinen om uw organisatie te beveiligen:

  • Bestuur en Organisatie
  • Personeel
  • Fysiek
  • Cyber

Voor elk domein zijn er maatregelen van toepassing op de organisatie, processen en technieken.

Aanpak

Aan de hand van de Defensieopdracht en de te leveren diensten zijn verschillende ABDO maatregelen van toepassing op uw organisatie. Vanuit onze GAP analyse bepalen we wat er nodig is voor het doorlopen van het ABDO accreditatieproces. Wij hanteren hiervoor het volgende model:

Het is onze expertise:

  • Wij hebben specifieke kennis en ervaring met de Nederlandse defensie en bijbehorende richtlijnen
  • Wij hebben ervaring met kleine en grote projecten en kunnen u begeleiden bij het accreditatie / certificeringsproces. Dit resulteert in een soepel verloop
  • Wij hebben ervaring met de implementatie en praktische vertaling van de nieuwste ABDO 2019 richtlijnen en bijbehorende audits
  • Wij hebben de juiste certificering en kunnen u ontzorgen bij de implementatie van ABDO in de bedrijfsprocessen
  • Wij kunnen na de implementatie de verplichte controles en rapportage uitvoeren
  • Wij kunnen gedelegeerd uw beveiliging functionaris taken uitvoeren.