Defensie Officer

Implementatie Defensieopdrachten ABDO, NIST, CMMC, ISO27001

Wij hebben jaren ervaring met Information Security maatregelen binnen de Defensiesector. De maatregelen en controles die van toepassing zijn voor uw organisatie zijn vaak specifiek. Kennis van (Information) Security binnen de Defensiesector is noodzakelijk om dit goed te regelen. Wij hebben deze kennis en kunnen u hierin begeleiden of deze taak voor u overnemen.

Als je als bedrijf een opdrachten krijgt binnen de defensiesector moet je voldoen aan bepaalde certificering of accreditering eisen. Deze eisen zijn per land verschillend. Wij zijn bekend met de maatregelen vanuit verschillende landen. Dit zijn onder andere:

  • ABDO 2019
  • NIST 800-171
  • NIST 800-53
  • CMMC. Cybersecurity Maturity Model Certification
  • Cyber Essentials Plus

Defensie Security Officer

Het hebben van een Defensie Security Officer één van de maatregelen die je moet treffen binnen de organisatie. De Security Officer moet zorgdragen voor de uit te voeren controles (audits), voor het juist verloop van security processen binnen de organisatie zoals: screening, periodieke bewustwording en bij nieuwe medewerkers, risico analyse, jaarlijkse actieplan, etc.. Dit kunt u uiteraard zelf uitvoeren, aan ons uitbesteden of deels een aantal taken uitbesteden. Dit zien we vooral als het gaat om specifieke kennis rondom Defensie/Cyber. Een defensie security officer wordt ook wel genoemd:

  • Beveiligingsfunctionaris (BF)
  • Cyber Beveiligingsfunctionaris (Cyber BF)
  • Information Security Officer (ISO)
  • Chief Information Security Officer (CISO)
  • Defensie Security Officer (DSO)

Afhankelijk van de organisatie en opdracht kan het zijn dat u deze expertise één keer per jaar, per half jaar, per kwartaal, per maand, een aantal keren in de maand of op afroep (strippenkaart) nodig heeft.