Defensie Awareness Training

Implementatie Defensieopdrachten ABDO, NIST, CMMC, ISO27001

(ABDO) Bewustwording / Awareness Training

Deze bewustwordingstraining is speciaal voor organisaties in de defensiesector.

Beveiligingsbewustzijn is van groot belang. Volgens ABDO moet de gehele organisatie van hoog tot laag doordrongen zijn van de waarde van Te Beschermen Belangen (TBB). Een bedrijfscultuur dient te worden creëert rondom medewerkers die met een TBB in aanmerking komen waarin het te beschermen belang ook daadwerkelijk beschermend wordt behandeld.

Bij ons online ABDO programma heeft u geen zorgen meer over het periodiek uitvoeren en registreren van de beveiligingsbewustzijn trainingen. U voldoet dan altijd aantoonbaar aan de ABDO regels.

ABDO Eisen rondom Beveiligingsbewustzijn

 • Opdrachtnemer voert een programma uit ter bevordering van het beveiligingsbewustzijn waarbij deelname verplicht en meetbaar is;
 • De Beveiligingsfunctionaris geeft voorlichting aan medewerkers die werken aan een bijzonder opdracht;
 • Aangaande ABDO procedures;
 • Aangaande ABDO verantwoordelijkheden;
 • Bij aanstelling op een vertrouwensfunctie;
 • Bij de start van een nieuwe Bijzonder Opdracht (BO);
 • Periodiek programma, tenminste eenmaal per jaar;
 • Individueel advies en begeleiding bij BO, buitenlandse contracten of op reis naar risicolanden.

“Het ABDO Beveiligingsbewustzijn programma is tevens geschikt voor bewustwording van gehele organisatie ten opzichte van hedendaagse digitale dreigingen.”

Ons Security Awareness Training kan bij u op locatie, op afstand of via een online programma worden uitgevoerd.

Het programma bestaat uit verschillende modules. Wij stellen het programma samen op basis van uw organisatie nodig heeft.

Bij aanvang van de opdracht is het belangrijk dat alle medewerker op de hoogte zijn van het ABDO belang en alle regels. Dit kunnen wij op locatie via een briefing / presentatie uitvoeren. Ook is het mogelijk een online sessie uit te voeren.

ONLINE PROGRAMMA

Periodiek kunt u uw medewerkers via onze online module trainen. Medewerkers worden dan geïnformeerd van de laatste ontwikkelingen rondom digitale dreigingen en bijbehorende ABDO regels.

Deze training kunt u tevens goed gebruiken voor alle medewerkers. Wij kunnen onderscheid maken tussen ABDO specifiek en waar medewerkers in het algemeen op moeten letten. Bijvoorbeeld waar je op moet letten bij verdachte email berichten.

Kosten

De kosten van de beveiligingsbewustzijn training hangt af van de samenstelling en specifieke wensen. Er is o.a. keuze uit:

 • Eenmalige ABDO training (Online of op locatie)
 • Jaarlijkse ABDO training (Online of op locatie)
 • Periodieke ABDO training (Online of op locatie)
 • Gevarieerd trainingsprogramma (Jaarlijkse samenstelling modules)

Een training online is op basis van het aantal medewerkers die de training volgen.

Email of bel ons voor meer informatie. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.