Cyber Beveiligingsfunctionaris

Implementatie Defensieopdrachten ABDO, NIST, CMMC, ISO27001

De (ABDO) Cyber-Beveiligingsfunctionaris (Cyber-BF) is belast met de dagelijkse zorg voor de cybersecurity. De Cyber-BF moet beschikken over gecertificeerde kennis ten aanzien van informatiebeveiliging, cybersecurity en IT-infrastructuren. Heeft u dit niet in huis, dan kunt u gebruik maken van onze Cyber Beveiligingsfunctionaris dienst.

De directie is verantwoordelijk een kandidaat te regelen die voldoet aan de eisen, taken en verantwoordelijkheden zoals gesteld in de ABDO.

  • Het periodiek toetsen van het cybersecuritygedeelte van het Beveiligingsplan aan de praktijk en dit schriftelijk rapporteren aan de directie en BIV/MIVD. Voor een totaalbeoordeling van de beveiliging stelt de Cyber-BF minstens eenmaal per jaar een rapport zelfinspectie op en stuurt dit aan de directie en BIV/MIVD;
  • Het voorlichting, in het kader van Security Awareness, aan vertrouwensfunctionarissen bij de start van een nieuwe Bijzondere Opdracht, periodiek gedurende Bijzondere Opdrachten aangaande ABDO procedures en de bijbehorende verantwoordelijkheden;
  • Het door IT-beheer laten treffen van beveiligingsmaatregelen die beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de TBB garanderen;
  • Het periodiek zich door IT-beheer laten informeren over de inrichting van beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de digitale infrastructuur binnen het bedrijf;
  • Het periodiek uitvoeren van controles uit op implementatie van de in het ABDO opgenomen beveiligingseisen;
  • Het controleren van de verstrekte Autorisaties op juistheid;
  • En meer.

Aan de hand van de organisatie en bijzondere opdracht kunnen wij een inschatting maken wat voor dienst nodig is voor uw organisatie.